10503.htm       CIMSZO:        Belényes                                  SZOCIKK:     """Belényes, (Beius R.) nagyk. Bihar vm. 4206 lak. A zsidó hitközség 1852. alakult 15 taggal. 1883-ig csak az önként belépők voltak hitközségi tagok ás mindegyik a maga által önként felajánlott adóösszeget fizette. 1883-ban a belényesi, magyarcsékei és vaskohi főszolgabírói járások területén élő zsidók megalakították B. központtal az anyakönyvi területet, de Magyarcséke 1908. kivált belőle és önálló hitközséget alakított. Az elszakadás nem gyöngítette meg fejlődésében az orthodox irányú hitközséget, mert még így is 103 községre terjed ki az anyakönyvi terület, amely 225 családban 1162 lelket és 196 adófizetőt számlál. Ezek foglalkozás szerint így oszlanak meg nagykereskedő, 72 kereskedő, 54 iparos, 2 gazdálkodó, 2 ügyvéd, 3 orvos, 14 magántisztviselő, 5 vállalkozó, 10 munkás, 2 tanító, 5 magánzó. A többi más foglalkozási ágakban él. 7 közadakozásból él és 6 munkanélküli. A hitközséget Guttmann Gerson, Girner Emánuel, Schauer Márton, Schwimmer Mihály kereskedők, Léw Lázár pipakészítő és Schönberger Mór szappanfőző alapították. Első rabbija Rubin Sándor volt,  aki innen   Érmihályfalvára költözött és mint annak főrabbija 1900. meghalt. Templomot már 1858. épített, ezt 1894. megnagyobbította, 1896-ban Vaskoh is épített a saját erejéből zsinagógát. Chevra Kadisája 1857 óta működik, elemi iskolája 1886 óta, két tanerővel. Hitéleti célokra évi 475,000, filantropikus célokra 275,000 leit fordít. A világháborúban 152 tagja vett részt, 33 hősi halált halt. A hitközség vezetői: dr. Politzer Alajos ügyvéd, elnök; Weisz Albert kötélverő, gondnok; Leipnik Bernát kereskedő, pénztárnok;  Freiberger bádogos, ellenőr; Lévi Lázár magántisztviselő, jegyző. A Chevra Kadisa főgondnoka Schlesinger Mihály, másodgondnoka Freiberger Ignác."""                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 503 .cimszó a lexikon 105 . oldalán van.