10499.htm       CIMSZO:        Béla     SZEMELYNEV          Béla Henrik      SZOCIKK:     """1 Béla Henrik*, publicista, szül. Tarnowban 1864. Mint árva gyermek alig egynéhány éves korában Magyarországra került Rákosi Jenő, aki a Budapesti Hírlap szerkesztőségébe hívta meg. Azóta főképen politikával foglalkozott és mint politikai tudósító, majd mint vezércikkíró nagyszabású tevékenységet fejtett ki. 1908-ban alkotmánypárti programmal, mint a trencséni kerület képviselője, bekerült az országgyűlésbe. 1910-ben ismét ugyanez a kerület juttatta mint pártonkívüli jelöltet mandátumhoz. Önállóan megjelent munkája A kis herceg c. gyermekregény."""                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 499 .cimszó a lexikon 103 . oldalán van.