10497.htm       CIMSZO:        Békésgyula                              SZOCIKK:     Békésgyula, rtv. 24.908 lak. A B.-i kongresszusi hitközség 1853. okt. 19. alakult meg. Alapítói: Hoffmann Móritz, Back Salamon, Löfner Móritz, Grünwald Fülöp és Billitz Vilmos voltak, kik többnyire a közeli községekből költöztek be. A hitközség első rabbijául Baruch Leopoldot választotta meg, akinek működéséről nincsenek feljegyzések. Az első elöljáróság tagjai: Wallfisch B., Spitzer Áron, Kálmán Mór és Leder Salamon voltak. A hitközség 1873. építette fel templomát tagjainak önkéntes adományaiból. 1865-ben létesült elemi iskolája, két tanerővel. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, amelynek Reisner Ede az elnöke, a Nőegylet, mely Reisner Edéné és Adler Ignácné vezetése alatt áll és a zsidó Kultúregylet, mely zsidó vonatkozású irodalmi előadások tartásával intenzív kulturális tevékenységet fejt ki. A hitközség tagjai közül nagyobb arányú ipari vállalkozásokat létesítettek: Weisz Mór kötött- és szövött árugyárat, Reisner Ede az Első Gyulai Gőzmalom r.-t.-ot és Reisner Emánuel gyufagyárat, mely vállalatok mind sok munkást foglalkoztatnak. A hitközség évi költségvetése 22475 P., melynek egy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. A hitközség kezelésében van több jótékony célú alapítvány, melyeket Reisner Emánuel, Weisz Mór, Mérő Samuné és Keppich Frigyes létesítettek. A hitközség anyakönyvi területéhez Gyulavári, Kétegyháza és Doboz községek tartoznak. Lélekszáma 600, családok száma 200, adót 192-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 3 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 1 tanító, 1 katona, 149 kereskedő, 6 ügyvéd, 5 köztisztviselő, 1 munkás, 3 nagyiparos, 8 orvos, 10 magántisztviselő, 5 iparos és 3 magánzó. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 19 esett el. A hitközség mai vezetősége: Adler Ignác főrabbi, Reisner Ede elnök, Silberstein Izidor alelnök, Neumann Jónás és Klein Ferenc templomi elöljárók, Schön Vilmos pénztáros, Gábor Imre ügyész, Klein Jenő kántor és Lidet Ábrahám előimádkozó.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 497 .cimszó a lexikon 102 . oldalán van.