10494.htm       CIMSZO:        Békefi  SZEMELYNEV          Békefi Antal     SZOCIKK:     "Békefi Antal*, novellista és regényíró, szül. Szentesen l859., megh. Szegeden 1907. 1878-ban újságírói pályára lépett. 1880-ban Szegedre költözött mint a Szegedi Napló munkatársa. 1899-ben e nagy vidéki lap szerkesztője lett. Jelentékeny szerepet játszott Szeged politikai életében. Egyik alapítója volt a Dugonics-társaságnak, amelynek irodalmi céljait mint főtitkár is szolgálta. Kiváló érdemei vannak a vidéki hírlapírók szociális helyzetének javítása körül, amelyet mint a Vidéki Hírlapírók Szövetségének alelnöke törekedett előmozdítani. Mint szépirodalmi író is feltűnt. Már Bíró előtt c. első kötetében a magyar népélet kitűnő megfigyelőjének és színes tollú megelevenítőjének mutatkozott. Egyéb munkái: A kálvárián (1894); A kisregényhősnő (1895); Az asszony ítél (1897); Egy kis batisztruha és más történetek (1899)."""                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 494 .cimszó a lexikon 101 . oldalán van.