10492.htm       CIMSZO:        Beke    SZEMELYNEV          Beke Ödön      SZOCIKK:     """B. Ödön, nyelvész, tanár, szül. Komáromban 1883. A budapesti egyetemen tanult s 190 áll. főgimnáziumi tanár, a kommün alatt a finnugor nyelvészet megbízott előadója lett. A világháborúban a fogolytáborokban a cseremisz nyelvet tanulmányozta. Értekezései a Nyelvtudományi Közleményekben, Keleti Szemlében és «Magyar Nyelvőr»-ben jelennek meg. Főbb művei: A pápavidéki nyelvjárás (1905); A határozók (1905); Északi osztják szójeqyzet (1907—1908); Finnugor határozós szerkezet (1914); Cseremisz nyelvtan (1911). Újabban a budapesti zsidó gimnázium tanára."""                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 492 .cimszó a lexikon 100 . oldalán van.