10491.htm       CIMSZO:        Beke    SZEMELYNEV          Beke Manó      SZOCIKK:     """B. Manó*, matematikus, egyetemi tanár, szül. Pápán, 1862 ápr. 24. Tanulmányait a budapesti egyetemen és műegyetemen végezte s miután előbb a gyakorló főgimnázium tanára és egyetemi magántanár volt, 1900. kinevezték ny. r. egyetemi tanárnak. 1914 óta az Akadémiának is rendes tagja volt. 1922-ben nyugalomba vonult s attól kezdve az Athenaeum könyv kiadóvállalat matematika-természettudomány kiadványainak szerkesztője. Számos kitűnő értekezést írt különböző folyóiratokba a matematika a természettudományok és pedagógia köréből azonkívül sok középiskolai tankönyvet. Nagyobb önállóan megjelent munkái: A legkisebb működés elve a Gauss-féle görbület-elmélet alapján (1884, németül is); Bevezetés a differenciál- és integrálszámításba (1908, Franklin Népszerű Főiskolai Könyvtára); Differenciál- és integrálszámítás (2 köt. 1910); A mathematika tanítás reformja (1909, u. a. németül 1910. Mikola S.-ral); Vizsgálatok az analytikai függvények elmélete köréből (1914); Les resultats obtenu (1914); A hatványsorok kompozíciója (1915) Differenciál- és integrálszámítás (1916); Determinánsok (1925); Analytikus geometria (1926)"                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 491 .cimszó a lexikon 100 . oldalán van.