10490.htm       CIMSZO:        Beke    SZEMELYNEV          Beke József     SZOCIKK:     Beke, 1. József, mérnök nyug. miniszteri tanácsos, szül. Pápán. (Veszprém vm.) 1867 aug. 22. A budapesti műegyetemen végzett tanulmányai után a hídépítészet híres tanárának Kherndlnek asszisztense lett. A mechanikai tanszék mellett is asszisztensként működött. 1892-ben a Kereskedelmi Minisztérium hídépítési osztályában működött, ahol 1920-ig, nyugdíjaztatása idejéig dolgozott. Rövidesen főmérnök, műszaki tanácsos majd főtanácsos és miniszteri tanácsos lett. A budapesti Ferenc Józset-híd, a Margit-híd margitszigeti lejárójának, az Erzsébet-híd, az átalakított Lánchíd tervezésében és kivitelében is jelentős része volt. Nagyobb műve még a győri Duna-híd terve. A szakirodalom terén is dolgozott. Ismertebb munkája Richterrel együtt írt műve: Vasbetétes betonszerkezetek (1903). Több grafosztatikai és hídépítési tárgyú értekezése jelent meg magyar, német és amerikai szakfolyóiratokban. A Technika Világa c. összefoglaló munkában a hídépítésről szóló fejezetet írta                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 490 .cimszó a lexikon 100 . oldalán van.