10489.htm       CIMSZO:        Bein     SZEMELYNEV          Bein Nátán       SZOCIKK:     """B. Nátán, rabbi, szül. Sárospatakon 1825., megh. Lemesen 1906. Morvaországi jesivákon tanult s főleg Kvets Salamon híres leipniki rabbit hallgatta. Első rabbiállása a Kassa mellett levő «Öt falu» volt, majd negyven éven át Lemesen működött és nagy talmudtudós hírében állott; sok tanítványt nevelt."""                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 489 .cimszó a lexikon 100 . oldalán van.