10488.htm       CIMSZO:        Bein     SZEMELYNEV          Bein Károly     SZOCIKK:     Bein, 1. Károly, tanár, szül. Baranyamágocson 1853., megh. Budapesten 1907. A műegyetem elvégzése után a reáliskolát végzi el, 1874. a műegyetemnek lesz hallgatója. 1878. kerül az Országos Rabbiképző intézetbe, ahol matematikát, fizikát és természetrajzot tanított az alsó tanfolyamon. Több jeles munkát írt, biztosítási mennyiségtanát az Akadémia pályadíjjal tüntette ki. Az izr. tanítóképzőben és keresk. Akadémián is tanított.                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 488 .cimszó a lexikon 100 . oldalán van.