10487.htm       CIMSZO:        Behr     SZEMELYNEV          Behr Dezső      SZOCIKK:     Behr Dezső, nagykereskedő, kormányfőtanácsos, szül. Kecskeméten 1868. febr. 4. Iskoláit Budapesten és Bécsben végezte, majd hosszabb külföldi tanulmányutat tett. 1898-ban alapította meg a Behr és Flusser textiláru nagykereskedelmi és kikészítő céget, mely rövidesen az ország egyik legnagyobb és legjobb hírű ilynemű cégévé fejlődött. A kereskedelmi életben intenzív részt vesz mint a Magyar Kereskedelmi Csarnok elnöki tanácsának, az OMKE, az OHB és más egyesületek és vállalatok igazgatósági tagja. 1903-ban kereskedelmi tanácsos lett. 1924-ben kormányfőtanácsossá nevezték, ki. Az összes szaklapokban és egyes napilapokban állandóan jelennek meg közgazdasági vonatkozású cikkei.                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 487 .cimszó a lexikon 100 . oldalán van.