10485.htm       CIMSZO:        Béhár                          SZOCIKK:     Béhár hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 25. fejezetének elejétől a 26. fejezet 2. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Társadalmi törvények. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 32. fejezetének 6. versétől a 27. versig terjed. A tórai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy mindkettőben birtok- és rabszolgaeladásról van szó. Néha a naptári beosztás folytán a következő hetiszakasszal olvastatik együtt (Béhar-Béchu-kószáj).                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 485 .cimszó a lexikon 100 . oldalán van.