10484.htm       CIMSZO:        Béhaaloszchó                          SZOCIKK:     Béhaaloszchó, hetiszakasz, mely Mózes 4. könyve 8. fejezetének elejétől a 12. fejezet végéig terjed. Rövid tartalma: A mécsesek elhelyezése, a leviták elkülönítése, a második peszach törvénye, a táborba szállás és az indulás rendje, az ezüsttrombiták használata, Izrael és Chóbáb. A nép elégedetlensége, Áron és Mirjam Mózes ellen. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész, Zachariás könyve 2. fejezetének 14. versétől a 4. fejezet 7. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbiban is a szentély menorájáról, mécseseiről van szó.                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 484 .cimszó a lexikon 100 . oldalán van.