10481.htm       CIMSZO:        Beezrasz ha-Sem                                 SZOCIKK:     Béezrasz ha-Sem, (h.). Isten segítségével levelek és okiratok szokásos bevezetése, amelyet a megszólítás fölé írnak, de a két szó kezdőbetűit (b. és h.) csupán. Nem csak héber, vagy jiddis, hanem másnyelvű írások fölé is alkalmazzák ezt az ajánlást és a vallásos zsidók között Magyarországon is dívik.                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 481 .cimszó a lexikon 99 . oldalán van.