10476.htm       CIMSZO:        Bedő    SZEMELYNEV          Bedő Mór        SZOCIKK:     """Bedő Mór, jogtudományi író, ügyvéd és várospolitikus, szül. Szegeden 1879., megh. Budapesten 1928. A budapesti egyetemen tanult. A doktorátus és az ügyvédi oklevél megszerzése után Budapesten ügyvédi irodát nyitott. A kereskedelmi jog specialistája, aki az utóbbi esztendők során több szenzációs magánjogi pörben elvi jelentőségű döntések hozatalára adott alkalmat a bíróságoknak. A főváros törvényhatósági bizottságának éveken át tagja volt, a budapesti községi demokrata párt programjával, egyúttal a Beszkárt igazgatóságában is helyet foglalt pártjának megbízásából. Több sikeres akciót folytatott a főváros közigazgatásának és pénzügyi gazdálkodásának purifikálásáért a túltengő bürokrácia ellen az adózó lakosság védelmében. Régebben jogi irodalmi munkásságot is fejtett ki a szaksajtóban. Önállóan megjelentek tollából a kereskedelmi, váltó- és csődjognak gyakorlati kommentárokkal ellátott kiadásai."""                                    Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 476 .cimszó a lexikon 99 . oldalán van.