10473.htm       CIMSZO:        Bede    SZEMELYNEV          Bede Jób         SZOCIKK:     """Bede Jób, író és hírlapíró, szül. Szilágysomlyón 1858., megh. Budapesten 1919. Kolozsvárott végezte a középiskoláit, majd miután néhány évig az ottani egyetemen jogot és filozófiát hallgatott, kolozsvári lapok munkatársa lett. 1895-ben Budapestre került és attól fogva politikai és társadalmi cikkei, valamint novellái a fővárosi lapokban jelentek meg. Sokáig a Pesti Hírlap vezér cikkírója, politikai rovatvezetője volt. Népszerű karcolatokat is írt. Önállóan megjelent novellás könyvei, amelyeket élénk meseszövés és érdekes leírásaik realizmusa jellemez: Trifólium; Tárcák; Novellák; Elbeszélések."""                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 473 .cimszó a lexikon 99 . oldalán van.