10468.htm       CIMSZO:        Beck    SZEMELYNEV          Beck Salamon  SZOCIKK:     """B. Salamon, ügyvéd, jogi író, szül. Bácstopolyán 1885. A budapesti egyetemen tanult és 1910 óta u. o. ügyvéd és jogi szakíró. Szerkeszti a Polgári Jogot. Jogi szaklapokban számos értekezése jelent meg, főképp a kereskedelmi és magánjog köréből. Tagja az országos ügyvédvizsgáló bizottságnak. Önállóan megjelent művei: A kötelesrészes jogállása (1910); Rendeltetéses javak (1917); A tisztességtelen versenyről szóló törvény magyarázata (Vámbéry Rusztemmel együtt); Kötelemvalósulás (1921)”"                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 468 .cimszó a lexikon 98 . oldalán van.