10467.htm       CIMSZO:        Beck    SZEMELYNEV          Beck Ödön Fülöp        SZOCIKK:     """B. Ö. Fülöp*, éremművész és szobrász, szül. Vágújhelyen 1873. Eleinte ötvösnek készült és Budapesten az iparművészeti iskolában, később Párisban tanult. A millenniumi korona- és a háromféle kiállítási díjérem pályázatán első díjat nyert és megbízást kapott a kivitelre. A Műcsarnok kiállításain 1894 óta szerepel, de díjakat nyert külföldön is, Párisban, Velencében, Turinban, Milanóban, Rómában. Érem- és plakettgyüjteményét bemutatta az Éremkedvelők Egyesületének 1907-iki kiállításán. Érmei és szobrai az Ernst-Múzeumban a Céhbeliek kiállításain, 1924 óta pedig a Kut kiállításain szerepeltek, ahol a fiatal szobrásznemzedék élén a haladó irányú szobrászatot képviselte. Művészete az érem és plakett terén is hosszú fejlődésen ment át. Régebbi érmei (a Nemzeti Múzeum jubiláris plakettje, Rákóczi Ferenc feje, a Petőfiplakett stb.) képszerű összbenyomást, lapos mintázást, tehát gyakran festői elemeket mutatnak. A későbbieken már a nagy plasztikával való foglalkozása érződik (Muzsikáló angyalok, Zongoránál). Nagyobbszabású szobraival 1914. lépett a nyilvánosság elé; ezeken még az olaszországi és görögországi tartózkodásai alatt nyert hatások érezhetők (antik-szobrok, Michelangelo). A korábbi domborművek (Liszt-fei, Magyar parasztasszony) és szobrok vaskos, primitívségre hajló, nemegyszer torzszerűen ható formákat mutatnak a belső tartalom és a kifejező plasztikai hatás elérésére. 1922-ben kiállított szobrai már finomodott, egyensúlyozott formáikkal hatnak (A hős glorifikációja, Afrodite, Judit). Arcképszobrai leegyszerűsített formákat erőteljes jellemzéssel egyesítenek (Móric Zsigmond, Chorin Ferenc. Újabban épületeket díszítő domborműveket és kis bronzokat is készít."""                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 467 .cimszó a lexikon 98 . oldalán van.