10466.htm       CIMSZO:        Beck    SZEMELYNEV          Beck Moritz     SZOCIKK:     B. Moritz, román szerkesztő. Pápán született a negyvenes évek végén és mint iskolaigazgató és rabbi működött Bukarestben. Emellett szerkesztette a «Rovista Israelita» kéthónapos folyóiratot. Egyéb műve: Vocabular analytici ebraico-romaniste (3. k. 1882)                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 466 .cimszó a lexikon 98 . oldalán van.