10465.htm       CIMSZO:        Beck    SZEMELYNEV          Beck Lajos      SZOCIKK:     """B. Lajos (madarasi)*, gazdaságpolitikus, B. Hugó (l.o.) fia, szül. Budapesten 1874 jún. 12. Az egyetemet u. o. végezte és ügyvédi oklevelet szerzett. 1905 óta képviselő, a háború előtt és alatt függetlenségi programmal, majd mint párton kívül álló. Főleg agrárpolitikai és kivándorlási kérdésekkel foglalkozott és számos alkalommal tartott figyelemreméltó beszédeket. 1917-ben a Wekerle-kormányban igazságügyi államtitkár volt, 1918. a Károlyi-kormány alatt pedig az Osztrák-Magyar Bank budapesti fiókjának kormányzója lett. Emellett kiterjedt publicisztikai és tudományos irodalmi munkásságot fejt ki folyóiratokban és napilapokban. Nagyobb munkái: Az életbiztosításról (1895, pályadíjjal kitüntetve); Ideálok (politikai regény, 1895); Új nemzedék (u.a., 1904); Magyar birtokpolitika (1910); 48—67. Politikai tanulmány (1910); A magyar földbirtok megoszlása (1918)"""                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 465 .cimszó a lexikon 98 . oldalán van.