10463.htm       CIMSZO:        Beck    SZEMELYNEV          Beck Károly    SZOCIKK:     """B. Karl*, német költő, szül. Baján 1817 máj. 1., megh. Bécsben 1879 ápr. 10. Kilenc éves koráig nem tudott németül. Ekkor a pesti gimnáziumba lépett, majd annak elvégzése után Bécsben az orvosi fakultásra iratkozott be, de költői hajlamai miatt hamarosan abbahagyta azt és Lipcsébe ment a filozófiai szakra. Már ekkor, 1838. feltűnést keltett és nevét ismertté tette a Nächte c. verskötetével, úgy, hogy Gutzkow B.-nek Byron dicsőségét helyezte kilátásba. 1846-ban kiadott verskötete miatt a porosz kormánnyal ellentétbe jutott. Különösen szabadságszerető hangja tetszett a közönségnek. 1855-ben Pestre költözött, ahol Frische Quellen c. szépirodalmi folyóiratot szerkesztett rövid ideig. Arcképét több egykorú festő lefestette. Kortársai szertelen, gazdag fantáziájú, igazi magyar hajlamú és érzelmű álmodozónak, másrészt nyugtalan túlfűtött temperamentumú, eget ostromló Byronnak tartották, egyszersmind azonban nagyrabecsülték és szerették. Művei: Nächte, Gepanzerte Lieder (1838); Der Fahrende Poet (1838); Stille Liede (1840); Gedichte (4. kiad. 1846); Lieder vom armen Mann (4. kiad. 1848); Jankó, der ungarische Rosshirt (3. kiad 1870); Mater dolorosa (regény, 1854). B.-ről tanulmányt írt Gragger R. a «Budapesti Szemle» 1909 és Heinrich G. az Akad. Értekezések (1904) évf.-ban. Életét tárgyalja azonkívül a «Jüdisches Athenäum, Gallerie berühmter Männer jüdischer Abstammung» (1851)."""                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 463 .cimszó a lexikon 97 . oldalán van.