10461.htm       CIMSZO:        Beck    SZEMELYNEV          Beck Dénes     SZOCIKK:     """B. Dénes, közgazdasági író, szül. Balmazújvároson 1847., megh. Budapesten 1924 A kereskedelmi pályára lépett és 1869. mint takarékpénztári tisztviselő Budapestre került. Bankigazgató, fővárosi törvényhatósági bizottsági tag, számos pénzügyi és ipari vállalat igazgatósági tagja volt. Nagy emberbaráti tevékenységet is fejtett ki és több népjóléti intézményt alapított. Sokat foglalkozott a közös jegybankhoz kapcsolódó problémákkal. 1910-ben az Osztrák-Magyar Bank privilégiumának meghosszabbításáról szóló tárgyalások során figyelembe vették a készfizetések felvételével kapcsolatos javaslatait. A napilapokban és a szaksajtóban számos cikke és tanulmánya jelent meg az aktuális gazdasági és pénzügyi kérdésekről. Nagyobb önálló munkái: A kiadások megtérítése; A jelzáloglevelek biztosítása; A pénz drágulásának okairól; A drágaság viszonyítva a pénz forgalmához"""                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 461 .cimszó a lexikon 97 . oldalán van.