10460.htm       CIMSZO:        Beck    SZEMELYNEV          Beck Ábrahám SZOCIKK:     "Beck Ábrahám.holicsi rabbi,szül. Porlicon, megh. 1851. Sámuel kolini rabbinál, a Machcisz Hasekel szerzőjénél tanult. Előbb Lundenburgban, később Kostelben, majd Holicson volt rabbi 1823-tól haláláig. Ősei is kiváló rabbik voltak, egyik fia Menáchem pedig Krumenauban lett rabbi, akinek fia viszont Posenban töltött be rabbihivatalt; másik fia, B. Jakab Cháim, mint verbőci rabbi halt meg. Unokái Bäck lissaui, Rosenfeld Mayer miskolci, Schück Salamon karcagi és Deutsch Menáchem palánkai rabbik voltak. B. nagy talmudtudós hírében állott és nevét több döntvénytár említi, így a Chaszam Szófer is. (V. ö. Stein, Magyar Rabbik.)"                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 460 .cimszó a lexikon 97 . oldalán van.