10459.htm       CIMSZO:        Bechukószáj                            SZOCIKK:     Bechukószáj, hetiszakasz, mely Mózes 3. könyve 26. fejezetének 3. versétől a könyv végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Aldás és átok. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 16. fejezetének 19. versétől a 17. fejezet 14. verséig terjed. A tórai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy a prófétánál is a törvény betartásának áldása jut kifejezésre. Néha a naptári beosztás folytán a megelőző hetiszakasszal olvastatik együtt. (Behar-Bechuk-Kuszáj.)                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 459 .cimszó a lexikon 97 . oldalán van.