10455.htm       CIMSZO:        Baumgarten      SZEMELYNEV          Baumgarten Sándor     SZOCIKK:     B. Sándor*, építész, szül. Dunaföldváron (Tolna m.) 1864., megh. Budapesten 1928. Középiskoláit, továbbá műegyetemi tanulmányait Budapesten végezte, hol 1888. nyert építészeti oklevelet. Utána hat évig Steindl, Hauszmann és Weber Antal építőművészek mellett működött. Közben tanulmányutakon volt Német-, Francia- és Olaszországban. Egyike a legtevékenyebb magyar építőművészeknek. Számos pályázaton vett részt, többi között a budapesti áru- és értéktőzsde tervpályázatán II. díjat nyert. Legjelentékenyebb alkotásai: a budapesti m. kir. tudományegyetem központi épületének Egyetem-téri része Mária Terézia korabeli barokk stílusban, továbbá az Erzsébet nőiskola és a Vakok orsz. intézete, mindkettő magyaros stílusban, a Niedermann-féle szanatórium. A budapesti postatakarékpénztár épületének tervét Lechner Ödönnel közösen készítette. Mintegy háromszáz budapesti és vidéki iskolát tervezett. Mint kir. közalapítványi igazgató működött Budapesten.                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 455 .cimszó a lexikon 96 . oldalán van.