10454.htm       CIMSZO:        Baumgarten      SZEMELYNEV          Baumgarten Samu        SZOCIKK:     B. Samu, orvos-író, szül. Budapesten 1863 okt. 10. Az egyetemet u. o. végezte, miután hallgató korában már Jendrassik Jenő élettanprofesszor pályamunkáját 1200 forint állami ösztöndíjjal tüntette ki. Öt éven át a Zsidó Kórház alorvosa volt, azután hosszabb tanulmányúton Bécs, Berlin, Páris és London leghíresebb sebészeinél képezte tovább magát. Hazatérve szanatóriumi főorvos volt. A világháborúban, bár a hadköteles koron túl volt, önként jelentkezett szolgálatra és 1920-ig egyik nagy állami kórház urológiai osztályát vezette. Rendkívül kiterjedt szakmunkásságot fejtett ki. Állandó munkatársa a budapesti, bécsi és berlini szakfolyóiratoknak. Önállóan megjelent nagy műve: Die durch Gonococcen verursachten Krankheiten des Mannes, ihre medikamentöse u. chirurgische Behandlung (1910), amellyel külföldön is nagy elismerést szerzett.                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 454 .cimszó a lexikon 96 . oldalán van.