10453.htm       CIMSZO:        Baumgarten      SZEMELYNEV          Baumgarten Miksa       SZOCIKK:     B. Miksa, festő, szül. Téten (Fejér vm.) 1826 körül, megh. Bécsben 1914-16 között. Orvos fia, tanulmányait Pesten a Marastoni féle akadémián végezte (1854-58), azután Bécsben és a brüsszeli akadémián Portaels alatt folytatta és itt (1864) Ludwigh és Perczel Mór arcképét állította ki. Brüsszelben ismerkedett meg br. Jósika Miklóssal, aki cikket írt róla a Fővárosi Lapokba (1864). A 60-70-es években mint arcképfestő működött Székesfehérvárott, később Bécsben telepedett le.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 453 .cimszó a lexikon 96 . oldalán van.