10452.htm       CIMSZO:        Baumgarten      SZEMELYNEV          Baumgarten Nándor     SZOCIKK:     """B. Nándor, kereskedelmi jogász, szül. Budapesten 1875 máj. 29. Egyetemi tanulmányait u. o., továbbá Lipcsében és Berlinben végezte, majd ügyvédi irodát nyitott és a Jogállam c. folyóiratot szerkesztette 1901-től kezdve. Később a Magyar Jogászegylet titkára lett s a kereskedelmi miniszter megbízása folytán az Egyesült Államokba ment tanulmányútra 1904., a következő évben pedig a kereskedelmi- és váltójog magántanára lett az egyetemen. 1914-ben a közigazgatási bírósághoz nevezték ki ítélőbírónak. 1915-ben ny. rk. egyetemi tanár lett, 1921. pedig nyugalomba vonult. Művei: Nemzetközi vasúti fuvarozási jog (1900); A tőzsdebíróság hatásköre és a különbözeti ügylet (1901); Közigazgatási bíráskodás vasúti ügyekben (1902); Ipari veszély (1902); Kartellek, trösztök (Meszlényi Artúrral, 1906., németül is): Vétel és átvétel (1906); A sztrájk jogi következményei (1908); Jelzálogos-kölcsönök visszafizetése (Í909)."""                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 452 .cimszó a lexikon 96 . oldalán van.