10451.htm       CIMSZO:        Baumgarten      SZEMELYNEV          Baumgarten Károly      SZOCIKK:     B. Károly, jogtudós, B. 1. testvéröccse, szül. Budapesten 1853 szept. 21., megh. u. o. 1913 jan. 28. Tanulmányai végeztével ügyvéd volt 1892-ig s egyszersmind a Polgári Törvénykezést szerkesztette. 1892-ben mint kereskedelmi bíró működött, 1898. ítélőtáblai bíró, 1909. kúriai bíró s mint ilyen 1910. ítélőtáblai tanácselnök lett.                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 451 .cimszó a lexikon 96 . oldalán van.