10450.htm       CIMSZO:        Baumgarten      SZEMELYNEV          Baumgarten Izidor        SZOCIKK:     """B. Izidor, kúriai tanácselnök, jogtudós, szül. Budapesten 1850 márc. 27., megh. u. o. 1914 okt. 1. Miután a budapesti egyetemen jogi tanulmányát elvégezte és ügyvéd lett, külföldre ment hosszabb tanulmányútra. 1885-ben a büntetőjog magántanára, 1886. ügyész lett, 1898. az igazságügy-minisztériumba osztották be és itt élénk részt vett a büntető perrendtartás novella-tervezetének kidolgozásában. Nagy munkásságot fejtett ki 1899. a Budapesten tartott nemzetközi büntető egyesületi kongresszus megszervezése körül is. A legkiválóbb magyar büntetőjogászok egyike volt. Nagy műveltségével, éles judiciumával, jeles szónoki képességével mindenállásban egyaránt kitűnt és nagy tekintélyt szerzett. Az ú. n. klasszikus büntetőjogi iskola híve és Magyarországon egyik leghivatottabb képviselője volt. Művei a magyar büntetőjogi irodalomnak maradandó értékű alkotásai. Érdemei elismeréséül 1901. koronaügyész-helyettessé, később kúriai tanácselnökké nevezték ki. Számos kül- és belföldi jogi szaklapokba írt tanulmányain kívül nagyobb önálló munkái: A kísérlet tana (1884., németül is); A tett azonosságának kérdéséhez (1889); Törvényhalmazat és bűnhalmazat(1886); A sajtójogi felelősség rendszere (1882); Az előzetes eljárás reformja (1893); A vádhatározatról (1895); A felebbvitel ténykérdésben (1898); A büntetés kimérése kriminálpolitikai szempontból (1901); Büntetőjogi tanulmányok (1907)."""                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 450 .cimszó a lexikon 95 . oldalán van.