10449.htm       CIMSZO:        Baumgarten      SZEMELYNEV          Baumgarten Ferenc Ferdinánd SZOCIKK:     B. Ferenc*, esztétikus, szül. Budapesten 1881., megh. Tátrafüreden 1927 jan. 18. Abból a régi patrícius családból származott, amelyből B. Izidor (l. o.) és B. Nándor (l. o.). Egész fiatalon a Budapesti Szemlébe kritikai tanulmányokat írt. Egyetemi tanulmányai elvégzése után Németországba költözött és német író lett. Főleg irodalom- és művelődéstörténettel és esztétikával foglalkozott és ilyen irányú munkássága német irodalmi körökben nagy méltánylásra talált. Nagyobb, új szempontokban gazdag, beható tanulmányt írt Conrad Ferdinánd Mayerről, másik könyve: A modern regény fejlődése. Írt még több finom, mély érzésű novellát és kéziratban is több munkát hagyott hátra. B. a magyar irodalomban azzal tette nevét halhatatlanná, hogy mintegy egymillió pengőt kitevő vagyonát a magyar írókra hagyta. E hagyaték egyike a legnagyobb magyar kulturális alapítványoknak s kamatait olyan meg nem alkuvó magyar írók kapják, akiknek munkássága csakis eszmei célokat szolgál. Az alapítvány vagyonkezelői B. végrendelete alapján Babits Mihály költő és Basch Lóránt budapesti ügyvéd. Az első B.-évdíjat 1929 jan. 18. osztották ki tíz magyar író között, akik fejenként négyezer pengőt kaptak.                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 449 .cimszó a lexikon 95 . oldalán van.