10447.htm       CIMSZO:        Bauer-Márkfi   SZEMELYNEV          Bauer-Márkfi Herman  SZOCIKK:     """Bauer-Márkfi Herman, a szegedi hitközség titkára, szül. Szenicen (Nyitra m.). megh. Szegeden. Élőbb Makón volt jegyző és tanító, egyszersmind azonban jeles hebraista és talmudtudós, aki magyar és német hitszónoklatokat tartott. 1834-ben választották meg Szegeden jegyzőnek és itt működött kiváló eredménnyel 1862-ig, amikor nyugalomba vonult. Állandó irodalmi munkásságot fejtett ki. Munkatársa volt a Bécsben megjelenő «Bikuré Hoittim» c. hébernyelvű tudományos folyó iratnak és Steinschneider számos itteni értekezését sorolja fel. Külön megjelent művei: Salomó hasonlatai. Magyarítá B. (Budán a M. K. Egyetem betűivel 1844. héber és magyar szöveggel); Ünnepélyes beszéd. Írta és a szegedi izr. Egyháznak 1843 máj. 19. megült felszentelésekor elmondta (Szeged 1843); Eine Freudensstimme (a csongrádi főispán iktatása alkalm., 1852). B. volt az első zsidó, aki magyar nyelven bölcseleti tanulmányt írt Mendelssohn Phaedon-ja nyomán; címe : A lélek. Magyarosította B. I. A lélek halhatatlanságáról (Szeged 1836)."""                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 447 .cimszó a lexikon 95 . oldalán van.