10446.htm       CIMSZO:        Bauer   SZEMELYNEV          Bauer Mihály   SZOCIKK:     B. Mihály matematikus, szül. Budapesten 1874 szept.20. Tanulmányait u. o. végezte s középiskolai tanári és doktori oklevele elnyerése után 1909. magántanár, 1918. rk. Tanár lett a műegyetemen. Az Eötvös Lóránt Fizikai és Matematikai Társulat 1922. a Kőnig Gyula-jutalommal tüntette ki tudományos munkásságáért, mely különösen az algebra és számelmélet kérdéseire terjed ki. Számos kítűnő szaktudománya jelen meg, főképp külföldi tud. folyóiratokban. Ezeknek egyrészét felsorolja Pogendorf, Bibliographisch Literarisches Handwörterbuch V. kötete.                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 446 .cimszó a lexikon 95 . oldalán van.