10441.htm       CIMSZO:        Bauer   SZEMELYNEV          Bauer Henrik   SZOCIKK:     B. Henrik, zeneszerző, szül. Besztercebányán, 1849., megh. Szlavóniában. 1873-ban az aradi főgimnázium tanára volt. 1877-ben lemondott állásáról és Szlavóniába költözött. Legismertebb műve a Kivándorlók c. operett, amelyet Pesten is bemutattak. Több történeti és esztétikai cikket írt.                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 441 .cimszó a lexikon 95 . oldalán van.