10439.htm       CIMSZO:        Báttaszéki        SZEMELYNEV          Báttaszéki Lajos          SZOCIKK:     """Báttaszéki Lajos, ügyvéd és publicista, szül. Báttaszéken 1844 szept. 20., megh. Budapesten 1921 febr. 15. A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvéd lett, előbb Nagyváradon, majd Aradon működött, 1889 óta pedig Edvi Illés Károllyal együtt a fővárosban nyitott irodát. Sok szépirodalmi cikket, verset, jogi tanulmányt írt. Lefordította Löw Tóbiás és Wagner J. társaságában F. Mackeldey A római jog tankönyve c. 3 kötetes művét, sokáig szerkesztette a Nagyvárad c. politikai napilapot és a Biharmegyei Közlönyt, majd a Nagyváradi Közlönyt, a Békésmegyei Közlönyt, az Alföldi Lapokat, a Büntetőjogtudományi Szemlét, az Alföldi Újságot stb. vidéken és a Kritikai Szemlét, majd a «Filoszemita Füzetek»-et (1884) a fővárosban. Művei: Nők könyve (Pest, 1864); Hitregetan (u. o. 1864.): Fővárosi genreképek (Nvárad, 1867); Polgári házasság vagy szerelem gőzzel (1870); A nők a magyar jogban (1872); A magyar általános magánjogi törvénykönyv tervezete I. (1874); Mi a teendő a véderőre vonatkozó törvényjavaslattal szemben? (1899). B. a tiszaeszlári per idején felmerült antiszemitizmussal szemben filoszemita propagandát fejtett ki. Ezirányú röpiratai: Mindenféle antisemitákról és zsidókról, továbbá a Tizenkét ellenröpirat, melyek megjelenésük idején elterjedt olvasmányok voltak."""                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 439 .cimszó a lexikon 94 . oldalán van.