10438.htm       CIMSZO:        Bátorkeszi                               SZOCIKK:     Bátorkeszi (Batorkesi Cs-.Szl.) Esztergom vm. 4000 lak. A B.-i (orthodox) hitközség mintegy 300 éves. Alapítására vonatkozólag nincsenek közelebbi adatok. A hitközség területén évszázadok folyamán 4 főtemplom és 5 imaház épült. A hitközség létesített Talmud Tórát, jesivát és 1840. egy tanerős elemi népiskolát. A hitközség többi intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Dietz Vilmos az elnöke és a Nőegylet, amely Tauber Izidorné elnöklete alatt működik. A hitközség tagjai közül Schlesinger Fülöp vezet nagyobb mintagazdaságot. B.-n jelenik meg az Emek Halóchó c. héber folyóirat, amelyet Reich Izrael főrabbi szerkeszt. A hitközség 55,000 ?. koronás évi költségvetéssel dolgozik, melynek nagy részét szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez 18 község tartozik. Lélekszáma 600, a családok száma 130, adót 130-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 2 nagykereskedő, 20 gazdálkodó, 2 tanító, 80 kereskedő, 3 orvos, 10 magántisztviselő, 3 vállalkozó, 8 iparos, 2 mérnök. A világháborúban részt vett tagjai közül 9-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Reich Izrael főrabbi, Tauber Izidor elnök, Twist Ignác és Waldmann Zsigmond alelnökök, Raab Lajos és Strausz Samu gondnokok, Dick Vilmos, Fuchs Jakab, Binétter Fülöp, Dick Bernát és Wilheim Lajos elöljárósági tagok.                                Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 438 .cimszó a lexikon 94 . oldalán van.