10437.htm       CIMSZO:        Bátori   SZEMELYNEV          Bátori Ármin    SZOCIKK:     """Bátori, 1. Ármin, zoológus és botanikus, szül. Bakony- Magyar-Szombathelyen 1859., megh. Budapesten 1927. 1883-ban a budapesti egyetemen tanári diplomát szerzett. Pozsonyban és Turócszentmártonban polgári és kereskedelmi iskolákban, Déván a főreáliskolában, Szegeden és Budapesten főgimnáziumokban tanított. Önálló munkái: A Cestodák és Trematodák alak-, élet-és bonctana (1891); Veszprém az Árpádok alatt; A virágoknak szobában való eltartása és gondozása; Képek az állatok világából; Növénytani táblázatok (1906); Hazai bogarak és rovarok gyűjteménye (1906); Hazai lepkék gyűjteménye (1907); Ásványtani képes atlasz; Herbárium és Növényhatározó (1907); Havasi növények gyűjteménye (1908); A madarak védelme és szerepe a mezőgazdaságban (pályanyertes munka, 1909)"""                                    Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 437 .cimszó a lexikon 94 . oldalán van.