10433.htm       CIMSZO:        Bátlon                          SZOCIKK:     Bátlon vagy batlan, magánzó, foglalkozást nem űző egyén. B.-nak nevezik a semmittevő, lusta embereket, sőt a világtól elzárkózókat és a lelki szegényeket is. Azt a tíz szegődött embert is B.-oknak hívják, akik a zsinagógában az állandó Minjant biztosítják. Ebben az értelemben tehát B. imamunkást jelent. A közmondás szerint a B.-ra nézve szerencsétlenség egy napon két lakodalom, mert nem tud mindkettőn egyszerre jelen lenni.                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 433 .cimszó a lexikon 94 . oldalán van.