10432.htm       CIMSZO:        Báthory            SZEMELYNEV          Báthory Ignác  SZOCIKK:     Báthory Ignác, honvédfőhadnagy a szabadságharcban, melynek végén Klapka alatt szolgált Komáromban, majd Klapkával együtt Hamburgba emigrált, mint azt Klapka emlékirataiban közli. 1850-ben az Egyesült Államokba ment, ahol a hadseregben a tábornoki rangig vitte fel. (L. Bernstein: A szabadságharc és a zsidók.)                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 432 .cimszó a lexikon 94 . oldalán van.