10431.htm       CIMSZO:        Bátaszék                                 SZOCIKK:     Bátaszék nagyk. Tolna vm. 7498 lak. A B.-i hitközség 1851. alakult meg. Kezdetben a paksi anyahitközség fiókhitközsége volt orthodox jelleggel, később különvált, önálló lett rabbi helyettessel az élén és a kongresszushoz csatlakozott. A hitközség első elöljárói Naschitz Adolf, Klein Károly, Hoffmann Fülöp, Wolf Salamon és Pollatsek Móritz voltak. A hitközség eleinte szépen fejlődött, tagjainak nagy része borkereskedő és ügynök volt. Mikor 1890. a filoxera elpusztította a B.-i szőlőket, akkor kezdett hanyatlani a hitközség, tagjai elszegényedtek és nagy részük elköltözött B.-ről. A hitközség 1888. két tanerős, szép iskolát épített, amelyet pár év múlva az említett gazdasági okok miatt kénytelen volt feloszlatni. Az iskolát jelenleg a község bérli. 1862-ben építette a hitközség a templomot tagjainak önkéntes adományaiból. A hitközség egyetlen intézménye a Chevra Kadisa, melynek Naschitz Adolf az elnöke. A hitközség 3200 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 400 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. Anyakönyvi területéhez négy község tartozik. Lélekszáma 1043, családok száma 30, adót 38-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 20 kereskedő, 1 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 2 munkás, 2 orvos, 6 magántisztviselő, 1 iparos és 1 magánzó, 2 közadakozásból élő. A világháborúban a hitközség 20 tagja vett részt, akik közül 1 esett el. A hitközség mai vezetősége: Stein Salamon rabbi helyettes, Lávitz József elnök, Gerő Jenő pénztárnok, Farkas Zsigmond ellenőr, Farkas Bernát és Havas Adolf a Chevra alelnöke, illetve főpénztárnoka.                             Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 431 .cimszó a lexikon 93 . oldalán van.