10426.htm       CIMSZO:        Basch   SZEMELYNEV          Basch Victor Gillaume  SZOCIKK:     """B. Viktor, a Sorbonne tanára, szül. Budapesten 1868 aug. 18. Fiatal korában Párisba ment és a Sorbonneon tanult modern irodalmakat és filozófiát, amely szakokból 1885. Nancyban, 1887. Reimesben lett egyetemi tanár, éppen abban az időben, amikor a haditörvényszék Dreyfus perét tárgyalta. B., mint zsidó és radikális politikus egyaránt tisztességgel állta meg a helyét az ellene indított hajszában. Később a Sorbonne rendes tanára lett. Emellett alelnöke az Emberi Jogok Ligájának s vezetőségi tagja a felekezeti intézményeknek, úgy az Alliance Israelitenek, mint a francia zsidók központi consistoriumának. Gyermekei kikeresztelkedtek. B. édes testvére Lányi Ernő zeneszerzőnek (l. o.). Tudományos munkái közül nevezetesebbek: L'Esthétigue de Kant (1896); Poétique de Schiller: La Vie intellectuelle a l’Etranger; Les origines de l’individualisme moderne."""                             Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 426 .cimszó a lexikon 93 . oldalán van.