10423.htm       CIMSZO:        Basch   SZEMELYNEV          Basch Gyula     SZOCIKK:     "B. Gyula*, festő, szül. Budapesten 1851., megh. Badenben 1928. Főleg mint arcképfestő működött, de festett életképeket is a 80-as évek novellisztikus fölfogásában. Először a Műcsarnok 1886-iki őszi tárlatán állított ki. Ismertebb életképei: Hapták; Elhagyottan; Kis makacs; Miből éljünk; Bűnhődés, ez utóbbi a Szépművészeti Múzeumban. A Műcsarnoknak két ízben elnöke volt."                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 423 .cimszó a lexikon 92 . oldalán van.