10422.htm       CIMSZO:        Basch   SZEMELYNEV          Basch Árpád    SZOCIKK:     Basch, 1. Árpád*, festő és grafikus, szül. Budapesten 1873. Művészeti tanulmányait Budapesten Karlovszky Bertalannál és Münchenben Hollósynál kezdte, azután Párisban folytatta. 1896 óta a «Magyar Géniusz» képes folyóiratot szerkesztette. Legkiválóbbak kisméretű, finom tájképei, életképei, melyeken kívül arcképeket (IV. Károly király, Zita királyné, Szurmay Sándor altábornagy) is festett. Már 16 éves korában állított ki a Műcsarnokban, amelynek a háborúig állandó kiállítója volt. 1925-ben pedig a Nemzeti Szalonban rendezett régebbi és újabb olajfestményeiből és rajzaiból nagy gyűjteményes kiállítást. Kezdetben miniatűr-festményeket festett (Sakkozó algiriek, Ha értem jönne egy királyfi). A millenium évében dekoratív munkáival voltak nagyobb sikerei. Plakátjai úttörők voltak. Háborús képeiért 1917. a Ferenc József-rendet kapta. 1896-ban bronzérmet, Londonban pedig ezüst- és aranyérmet nyert. Több olajfestménye van az állam tulajdonában: Dalmáciái tájképek, Máriánál c életkép.                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 422 .cimszó a lexikon 92 . oldalán van.