10419.htm       CIMSZO:        Bártfa                          SZOCIKK:     Bártfa (Bardiov Cs.-Szl.), nagyk, ez előtt rend. tanácsú város sz. kir. város címmel Sáros vm.-ben 6102 szlovák, német és magyar lak. A zsidó hitközséget 1808-ban a «Babe Rechel»-től származó Lőwy-Friedmann és Rosenwasser családok alapították. Első rabbijai Friedmann Márkus és Ornstein A. Ch. Kevés történelmi emléke között első nagy zsinagógájának felépítése a legkiemelkedőbb, mert azt a híres nagykállói caddik szentelte fel. Alapításának évében, 1808. alakult meg a Chevra Kadisa is. A hitközség kezdettől fogva a hagyományos hitélet megerősítésére törekedett, még pedig sikeresen, mert mai orthodox iránya is az örökölt konzervatív szellemben gyökerezik. Keretében azért is inkább a vallás szolgálatában álló intézmények fejlődtek ki. Jesivát alapított, amely ma Ungár rabbi vezetése alatt áll. A talmudikus tudományok terjesztésére megalakította a Chevró-Misnájoszt és a Bész-hamidrast, amelyek imaházul is szolgálnak. A vallásos szellem ápolására szolgál még Halberstamm Sámuel rabbi, Waldmann rabbi és a Bikur Cholim egylet imaháza. Legnevezetesebb intézménye a Chevró Kinjon Szefórim, amelynek könyvtára több ezerre rúgó értékes könyvet tartalmaz. A hitközség, amelyhez Mokroluha Klusov, Hertnek, Rychwald és Novaves is tartozik, 500 családban 2500 lelket számlál és hitéleti célokra 1927—28. 220,000 ?k-t fordított. Vezetősége: Halberstamm Ch. N. főrabbi, Teitelbaum Izsák alrabbi, Herzig Sámuel elnök, Horowitz Ch. M. alelnök, Müller Peszach pénztárnok, Löwy Rudolf ellenőr, Grüngott Sámuel titkár. A Chevra Kadisa vezetősége: Halberstamm Kasiel, Ungár József, Neugröschl Mózes, Busstein L., Fränkel L. A nőegylet elnöke Zelmanovits Etel.                            Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 419 .cimszó a lexikon 92 . oldalán van.