10417.htm       CIMSZO:        Barta    SZEMELYNEV          Barta Ödön      SZOCIKK:     3. B. Ödön*, politikus, szül. Széplakon 1852., megh. Budapesten 1925. Jogi tanulmányait az eperjesi jogakadémián és a budapesti egyetemen végezte. Miután ügyvédi oklevelet szerzett, Beregszászon folytatott ügyvédi gyakorlatot. Rövid idő alatt vezérszerepre tett szert Bereg vm. társadalmi és gazdasági életében. A beregvármegyei takarékpénztár és a tiszaújlaki gazdasági bank alapítója volt. Több feltűnést keltő cikkel fölhívta a kormány figyelmét a rutének fölsegítésének szükséges voltára. A kormány segítőakciója részben az ő indítványait valósította meg. 1896-ban a bereg vm.-i felvidéki kerület függetlenségi programmal országgyűlési képviselőnek választotta. 1910-ig ezt a kerületet, majd a nagyszőllősi kerületet képviselte a parlamentben, ahol értékes fölszólalásaival hozzájárult sok jogi és közgazdasági kérdés tisztázásához. Egyidőben buzgó tevékenységet fejtett ki a Bereg vm.-i zsidóság társadalmi és kulturális színvonalának emelése és fejlesztése érdekében.                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 417 .cimszó a lexikon 92 . oldalán van.