10415.htm       CIMSZO:        Barta    SZEMELYNEV          Barta Lajos      SZOCIKK:     """. B. Lajos*, regény- és színműíró, szül. Budapesten 1871. Elbeszélő munkáiban és színműveiben, kevés kivételt nem tekintve, az élet sötét oldalait keresi fel, de nem a hideg realizmus tárgyilagosságnak mondott közönyösségével, hanem az erős és tettrevágyó szociális érzés segíteni és javítani akarásával. Az olvasót meg akarja nyerni a társadalmi forradalom szolgálatában álló eszméinek és a cél érdekében gyakran a megdöbbentés és az éles gúny fegyvereivel s. Egy képen otthon van a falu vége kalyibáiban és a városszéle nyomortanyáiban. Egyformán ismeri a nincstelen paraszt és a fővárosi proletár lázongó lelkét, amelyről riasztó képeket fest munkáiban. Erélyes szóval küzd a megkövesedett hagyományok, a létjogosultságukat vesztett előjogok és a szociális Kötelezettségükről megfeledkezett gazdagok léhasága ellen. A proletárdiktatúra után Bécsbe emigrált, ahol hírlapírói és szépirodalmi tevékenységet folytatott. Újabban sokat foglalkoztatja a film esztétikája. Színművei közül a Parasztok a Magyar Színházban, a Zsuzsi a Nemzeti Színházban, a Szerelem, majd a kommün idejében a Sötét Ház és A forradalom a Vígszínházban kerültek színre. Főbb elbeszélő munkái: Egyszerű szívek; Az ige terjedése ; Az élet arca ; Elsűlyedt világ; Kezdetben vala az ige; A fekete újj (1928)."""                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 415 .cimszó a lexikon 91 . oldalán van.