10414.htm       CIMSZO:        Barta    SZEMELYNEV          Barta Ernő       SZOCIKK:     """Barta, 1. Ernő, festő és grafikus, szül. Székesfehérváron 1878. Tanulmányait az Iparművészeti iskolában végezte, azután Münchenben folytatta. Főleg a grafika iránt vonzódik és pasztelljeivel, vízfestményeivel, kőrajzaival, rézkarcaival és ex-libriszeivei szerepel a Műcsarnok kiállításain. Táncosnő, Júdás c. képeit a müncheni Secessionban is kiállította. Egy ideig a szolnoki művésztelepen dolgozott, ez időből való munkái voltak láthatók a szolnoki festők 1927/28. jubiláris kiállításán a Műcsarnokban (Anyai örömök; Tanyai temető, pasztellek). 1912-ben gyűjteményes kiállítása volt főleg grafikai munkáiból és néhány csendélet olajfestményéből. 1904-ben a Nemzeti Szalon grafikai kiállításán díjat nyert, 1905. a milánói kiállításon díszoklevelet, 1922. pedig a Műcsarnokban kitüntető elismerést. Számos rézkarca és kőrajza van a Szépművészeti Múzeumban"""                        Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 414 .cimszó a lexikon 91 . oldalán van.