10409.htm       CIMSZO:        Bárói családok                        SZOCIKK:     Bárói családok. Magyarországon a főnemességet a hercegi, grófi és B. képezik. A volt főrendiház szervezetének módosításáról szóló 1885. évi VII. t.-c. rendelkezéséhez képest a főrendiházban örökös tagsági joggal bíró családok névsorát megállapították és azokat az 1886: VIII. t.-c.-ben törvénybe iktatták. Ez évig egyetlen zsidó vallású bárói család volt, a báró Wodianer család, mely bárói méltóságát 1874 ápr. 23. nyerte. A családnak örökös főrendiházi tagsági jogosultságát a törvénybe be is cikkelyezték. Az időrendben legközelebbi rangemelés ugyancsak a Wodianer családnak egy másik tagját érte (1886). 1867—1918-ig összesen 26 zsidó vallású család kapott magyar bárói rangot, valamennyi főrendiházi tagsági jogosultság nélkül. 1890—1918-ig terjedő időközben tehát 25 zsidó család részesült a bárói rang adományozásában éspedig 1890— 1899 között 5, 1900-1909 között 12 s 1910—1918 között 8. Túlnyomó részben kikeresztelkedettek s némelyik régi főrangú és régi nemes családokkal került rokonsági viszonyba. Egyesek az államéletben is jelentékeny szerepet játszottak, sőt játszanak a jelenben is. Zsidó család grófi rangot nem nyert. Osztrák báróságot kapott Schey Fülöp (koromlai) 1869. Átruházta Schey Frigyesre és Schey Fülöp unokaöccseire. Az alábbi összeállítás betűrendben sorolja fel az 1867—1918. magyar bárói rangot nyert zsidó főrangú családokat: Biedermann (turonyi), báró, báróság: Biedermann Rudolf szentegáti földbirtokosnak, 1902 máj. 18. Dirsztay (dirsztai), báró, baróság: Dirsztay László és Ferenc részére, 1905 nov. 30. Dóczy (németkeresztúri), báró, báróság: Dóczy Lajos közös külügyminisztériumi udvari és min. tanácsos részére, 1900 márc. 13. Groedel (gyulafalvi és bogdáni), báró, báróság: Groedel Ármin, Bernát és Albert részére, 1905 szept. 11. Gutmann (gelsei és beliscsei), báró, báróság: Gutmann Vilmos, Ödön, László és Aladár nagybirtokosoknak, 1904 szept. 16. Harkányi (taktaharkányi), báró, báróság: Harkányi Frigyesnek és Károlynak, 1895 okt. 24. Hatvany (hatvani), báró, báróság: Hatvany-Deutsch Sándor, József, Károly és Béla részére 1908 okt. 23. Névváltoztatás Hatvanyra Károly részére 1911 ápr. 22., Ferenc és Lajos részére 1917 márc. 19. Hazai, báró, báróság: Hazai Samu honvédelmi miniszter részére, 1912 szept. 10. Herczel (pusztapéteri), báró, báróság: Herczel Manó részére, 1912 júl. 31. Herzog (csetei), báró, báróság: csetei Herzog Péter budapesti nagykereskedőnek, 1904 jan.2. Kohner (szászbereki), báró, báróság: Kohner Adolf, Kohner Alfréd, Kohner Jenő és Kohner Vilmos földbirtokosoknak, 1912 júl. 10. Korányi (tolcsvai), báró, báróság: tolcsvai Korányi Frigyes egyetemi orvostanárnak, 1908 nov. 21. Kornfeld, báró, báróság: Kornfeld Zsigmond főrendiházi tag, a Budapesti Áru- és Értéktőzsde s a Magyar Általános Hitelbank elnökének. 1908 febr. 22. Königswarter (csábacsüdi), báró,  báróság Königswarter Hermann részére 1897 márc. 13. (A család osztrák nemessége 1860 márc. 25., osztrák bárósága pedig 1870 okt. 26. kelt.). Kuffher (diószegi), báró, báróság: diószeg Kuffner Károly diószegi cukorgyáros és nagy birtokosnak, 1904 dec. 7. Lévay (kisteleki), báró, báróság: kisteleki Lévay Henriknek 1897 ápr. 22. Átruházás 1905 aug. 21. testvére, kisteleki Lévay Istvánra. Madarasy-Beck (madarasi), báró, báróság a kettős névvel Beck Nándor, a Magyar Jelzáloghitelbank vezérigazgatója részére 1906 ápr. 7. Neuman (végvári), báró, báróság: ifj. Neuman Adolf, id. Neuman Adolf és Neuman Dániel aradi gyárosoknak, 1913 okt. Ohrenstein (beocsini), báró, báróság: Ohrenstein Henrik, a beocsini Unió cementgyár r.-t. alelnökének 1910 nov. 24. Orosdy (orosdi), báró, báróság: Orosdy Fülöp nagykereskedő részére 1905 febr. 15. Schosberger (tornyai), báró, báróság: tornyai Schosberger Zsigmond földbirtokos és nagykereskedőnek 1890 márc. 12. Kiterjesztetett 1905 dec. 11. néhai testvére, tornyai Schosberger Henrik fiaira: Schosberger Lajosra és Rezsőre a Tornyai-Schosberger kettős név használatának engedélyezésével. Tornyai-Schosberger (tornyai), báró, l. Schosberger, tornyai, báró. Ullmann (baranyavári), báró, báróság: baranyavári Ulmann Adolfnak, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatójának 1918 ápr. 13. Weiss (csepeli), báró, báróság: csepeli Weiss Manfréd budapesti gyáros és nagykereskedőnek 1918 szept. 16. Wodianer (kapriorai), báró, báróság: Wodianer Mór, 1874 ápr. 23., Wodianer Albert részére 1886 dec. 1. Wolfner (újpesti), báró, báróság: újpesti Wolfner Tivadar bőrgyárosnak, 1918 szept.16.                                    Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 409 .cimszó a lexikon 90 . oldalán van.