10403.htm       CIMSZO:        Barna   SZEMELYNEV          Barna Ignác     SZOCIKK:     """Barna, 1. Ignác, kúriai bíró, szül. Rácalmáson 1854., megh. Budapesten 1916. Jogi tanulmányainak befejezése után 1889. ügyvédi oklevelet szerzett és ügyvédi gyakorlatának folytatása mellett a budapesti Kereskedelmi Akadémián mint a kereskedelmi és váltójog tanára működött. Később bírói pályára lépett és 1899. budapesti ítélőtáblai bíró, 1911. pedig kúriai bíró lett. Ebben a minőségében beosztották az igazságügy minisztérium, törvény-előkészítő osztályába, ahol min. tanácsosi rangban érdemes tevékenységet fejtett ki. A szakfolyóiratokban közzétett számos tanulmányán kívül önálló munkái: Kereskedelmi törvény, 1875:XXXVIII. t.-c. (Budapest, 1894); magánbiztosítási vállalatokról szóló törvényjavaslat (u. o. 1896.); A német polgárjogi törvénykönyv. Az 1896. aug. 18. kelt birodalmi törvény (u. o. 1899.)."                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 403 .cimszó a lexikon 89 . oldalán van.