10398.htm       CIMSZO:        Bari      SZEMELYNEV          Bari Ágoston    SZOCIKK:     Bari Ágoston*, közgazdasági író, hírlapíró, szül. Budapesten 1872. Tanulmányait a budapesti egyetem jogi karán végezte, ahol jogi doktori oklevelet szerzett. Eleinte ügyvédi irodákban dolgozott, de csakhamar a hírlapírásra adta magát. A napi sajtóban a közgazdasági irodalom egyik legtevékenyebb munkása volt, aki bonyolult szakkérdéseket is nagy ügyességgel tudott közel vinni a nagyközönség felfogásához. 1913-tól 1919-ig a Pester Lloyd közgazdasági szerkesztője volt. Több éven át e lap hasábjain tette közzé a magyar közgazdasági élet egy-egy esztendejének összefoglaló kritikai áttekintését. Megírta több budapesti pénzintézet történetét is. Több közgazdasági szaklap szerkesztője volt.                                    Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 398 .cimszó a lexikon 88 . oldalán van.