10394.htm       CIMSZO:        Bárdos SZEMELYNEV          Bárdos Arthur  SZOCIKK:     Bárdos, 1. Artúr*, író és színházigazgató, szül. 1882. Egyetemi tanulmányai elvégeztével írói pályára lépett és «Színjáték» címen művészeti folyóiratot alapított és szerkesztett. Vezetője volt az Új Színpadnak. 1915-ben a Modern Színpadot, 1916. a Belvárosi Színházat alapította és vezette 1927-ig, közben a Renaissance Színháznak vezérigazgatója volt. Versei Két ösvény c. jelentek meg. Az Új Színpad c. esztétikai könyvet írt. Legutóbb Berlinben működött. Jelenleg ugyancsak ott színigazgató, filmíró és rendező.                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 394 .cimszó a lexikon 88 . oldalán van.